VISOKA ZMOGLJIVOST ČIŠČENJA
ROTO čistilne naprave prečistijo vodo 95%. ROTO čistilne naprave delujejo varno in zanesljivo, skoraj neslišno in brez smradu ter so neobčutljive na nihanja temeprature v okolju. Komunalne odpadne vode vode iz stranišč, kopalnic, kuhinj in podobnih onesnaženja v hišah se prečistijo do te mere, da se lahko voda varno izpušča v površinske vode ali ponikovalnico. ROTO Čistilna naprava je konstruirana v skladu z evropskim standardom SIST EN 12566 in dosega stopnje čiščenja, ki so predpisane: BPK 5<30 mg/L, KPK<150 mg/L. NIZKI OBRATOVALNI STROŠKI
Visoka gospodarnost in varčnost energije.

ZANESLJIVOST IN ZAUPANJE
Vgrajenih je že preko 20.000 ROTO čistilnih naprav od 3 do 2000 enot različnih tipov, greznic in rezervoarjev za vodo. ROTO je pionir na področju proizvodnje čistilnih naprav v Sloveniji in Evropi. Čistilne naprave vgrajujemo v več kot 50 državah po vsem svetu. Nagrada Inštituta za gradbeništvo ZRMK v 2008 potrjuje odličnost izdelka po oceni gradbene stroke.

ENOSTAVEN TRANSPORT
Dimenzije čistilnih naprav ustrezajo transportu (50.000 L ustreza prikolici dolžine 12 m).
EU PRODUKTI
Čistilne naprave so izdelane in certificirane v Evropi (Nemčija, Avstrija, Slovenija, itd.)

PRIKLJUČI IN UPORABLJAJ
Produkti pripravljeni za takojnšnjo uporabo ter hitro in enostavno vgradnjo v nekaj dneh. Primerno za vgradnjo na terenu, kjer je dovoz cementa otežen ali pa nam primanjkuje delovne sile.

PODZEMNA VGRADNJA
Čistilne naprave se vgrajujejo v zemljo. Idealno v primeru, če smo s prostorom nad zemljo omejeni.

MODULARNA GRADNJA
Omogočeno enostavno dodajanje oz. spreminjanje kapacitete ter premikanje čistilne naprave na drugo lokacijo

POLIETILENSKA IZDELAVA
Lahko se 100% reciklirati in ima odlične statiko (debelina stene 10-14 mm).

RAZLIČNE TEHNIKE ČIŠČENJA (SBR+, SBR)

ZAHTEVANI CERTIFIKATI

ODLIČEN SERVIS IN TEHNIČNA PODPORA
Hitra dobava, vzdrževanje, zagon in servisiranje strokovnega osebja. Servisiranje s strani podjetja Roto vsebuje preverjanje mehanskih delov naprav, generalno čiščenje in kontrolo obratovalnega stanja kot tudi preizkušanje vseh funkcij posameznih delov naprave. Uporabnika izobrazimo o vzdrževanju in pravilni uporabi ČN, lahko pa tudi tudi organiziramo oz nadzorujemo vgradnjo in zakop ČN.

Želite več informacij?